Политика за поверителност

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос за нас, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и спазваме всички разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Възможно е в течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни, като в такива случаи си запазваме правото да не Ви уведомяваме.

В кои случай събираме личните ви данни?

Личните ви данни можем да събираме по няколко начина: По време на вашата регистрация, при кореспондеция с нас и в случаите в които Вие сами предоставяте Ваши лични данни.

Какви лични данни събираме?

Личните данни които събираме за обработка включват изискуемите във формата за регистрация, попълвани и изпращани форми, свързани с предоставените от нас услуги, данни от всякаква форма на комуникация с нас, както и доброволно предоставени такива от Ваша страна.

Използване на лични данни

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от bgtop100.net само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

1. Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите услуги:

Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни. Тези данни са основно количествени, без персонализирана информация.

2. Използване на форма за контакт:

В случай, че използвате форма за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакт, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия

Защита на данните

В bgtop100.net сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност.

Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

Срок за съхранение на вашите лични данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Последни коментари
Статистика