Лаборатория КАНДИЛАРОВ е оборудвана с автоматизирани системи и апарати от последен клас за съвременна и точна диагностика.
С тях се извършват и високоспециализирани изследвания по спешност в рамките на 1 час Провежданият ежедневен вътрешен контрол на лабораторните системи гарантира точността на получаваните резултати.
Персоналът на лаборатория Kandilarov спазва стриктно правилата за конфиденциалност на вашите лични данни и резултати.
Лабораторията има изградена система за управление на качеството, съблюдавайки изискванията и правилата за добра лабораторна практика. Провежда се ежедневен вътрешно-лабораторен контрол за точност и възпроизводимост.Участието в националната система за външна оценка на качеството на България се удостоверява с придобитите сертификати за успешно представяне.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика