Яденето на протеин от насекоми има много позлиз за околната среда. Производството на насекоми изисква много по-малко земя и фураж от добитъка, както и произвеждат по-малко парникови газове. От друга страна, протеинът от насекоми е идеален заместител на месото в хранителновкусовата промишленост, който не му отстъпва по нищо.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика