Калциев хлорид - CaCL2 Поддръжката и почистването на пътищата през зимния сезон носи огромно значение за тяхното благосъстояние и има за цел да редуцира неблагоприятното влияние от натрупаната снежна покривка и заледената пътна настилка. При по-продължителни и интензивни валежи от сняг се образуват плътни пластове, чийто повърхност често пъти е заледена, затова се налага интервенция с вещества, които сподпомагат топенето на леда.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика