Вятърният парк в Черно море ще осигури чиста енергия и за двете страни.
Строителството от българска страна е завършено, като се очаква този вятърен парк да заработи напълно до 2020 г.
Румънската страна трябва да бъде завършена до 2024 г. и очаква да произвежда една пета от румънската електроенергия.
Този проект ще създаде около 1500 работни места за хората в района, но няма да свърши дотук. Електричеството, произведено от офшорните вятърни паркове, също ще помогне за привличането на повече инвестиции в съседните им страни.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика