Светлоотразителната лента е подходяща или по скоро задължителна за тежкотоварни превозни средства. От Юли 2011 година по регламент ECE 104 вички новопроизведени тежкотоварни автомобили над 7.5 т. и полуремаркета над 3.5 т трябва да притежават задължителна светлоотразителна маркировка. Тази маркировка трябва ясно да очертава задната и странична част на тежкотоварните автомобили така, че да има има 1000 метра видимост при лоши метеорологични условия. Очаква се този регламент ECE104 да бъда с разширен обхват и тази светлоотразителна маркировка да се подържа винаги изправна, а не какво до сега само при новопроизведените тежкотоварни автомобили и полуремаркета.
Маркиращите ленти за безопаснот на превозното средство, изисквани съгласно ECE104, трябва да носят "Е-маркировка" което показва, че лентата е покрила минималните изисквания на наредбата. На всяка лента трябва да се обозначени категорията на материала, изследователски институт на Европеската държава, одобрила ленатата и кодът на производителя. Светлоотразителните маркиращи ленти трябва да са с ширина между 50 мм и 60 мм.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика