Хирургическите маски се тестват при издишване (отвътре навън). Тестовете отчитат ефективността на бактериалната филтрация. Според регламент (ЕС) 2017/745 (БДС EN 14683:2019) медицинските маски се класифицират на Type I и Type II. Тип I е с ефективност на бактериалната филтрация над 95%, а тип II – над 98%. От своя страна Type II е разделена на Type II и Type IIR, което показва дали маската има защита от пръски или не. “R”
означава, че маската има защита от пръски (кръв и други телесни течности).
Според Европейския регламент, който се базира на Световната здравна организация медицински маски от Type I трябва да се използват от пациенти, за да се предотвратява разпространението на инфекции. Маските от тип Type II и Type IIR трябва да се използват от медицински лица.

Маски FFP3, който истински Ви защитават са тези, който са с хармонизиран европейски стандарт и оторизирани производители.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика