Според последния отчет на Националния осигурителен институт (НОИ), към ноември 2023 г., средната месечна пенсия за стаж и възраст в България е нараснала до 909,13 лева. Това представлява увеличение от 2,01 лева спрямо октомври същата година и с 106,79 лева (13,3%) в сравнение с ноември 2022 г.

Отчетените общи приходи на НОИ са 10 246,1 млн. лева, което е с 1 225,0 млн. лева повече от предходната година. Тези приходи са израз на 91,3% изпълнение на заложения годишен план. В същото време, общите разходи на института са достигнали 19 647,7 млн. лева, като значителна част от тях - 17 432,8 млн. лева, са отделени за пенсионни изплащания. Това е с увеличение с 3 381,1 млн. лева или 24,1% в сравнение с миналата година.

Броят на пенсионерите за същия период е нараснал с 3084 лица, което допълнително подчертава нарастващата финансова тежест върху пенсионната система.

Коментари

  1. 0
    blankster

    blankster 188 дни преди Permalink

    Тези данни от НОИ подчертават значителното увеличение в размера на пенсиите в България през 2023 г., както и общото увеличение на разходите за пенсии в страната.

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика