Като юридически лица, всички НПО-та в България трябва да предоставят финансов отчет пред страната, като се изисква подробно описване на даренията, както и тяхното инвестиране в дадена кауза. И макар държавата да няма право да се меси в дейността на едно НПО, тя зорко следи за спазването на нормативните закони за ДДС и отчет.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика