Финанси, кредити, анализи. Финанси (на латински: financia – наличност, доход) е съвкупност от икономически отношения в процесите на формиране, разпределение и използване

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика