Стратегията за превантивна поддръжка на въздушни и бутални компресори включва редица задачи на различни интервали:

Ежедневна поддръжка:

Проверка на нивото на маслото и добавяне при необходимост.
Проверка и смяна на въздушния филтър при замърсяване или повреда.
Проверка за наличие на течове около компресора.
Седмична поддръжка:

Проверка на коланите и затегване при разхлабване.
Преглед на електрическите компоненти и връзките.
Почистване на външността на компресора.
Месечна поддръжка:

Смяна на маслото и масления филтър.
Проверка за износване на буталата и цилиндрите на компресора.
Проверка на клапаните и уверяване, че функционират коректно.
Тримесечна поддръжка:

Професионална обслужваща проверка от квалифициран техник.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика