В областта на заемите понякога се изисква допълнителна гаранция, особено за кредитополучатели с неоптимален кредит или ограничени печалби. Поръчителят се очертава като решаващ играч, който обещава да изплати заема, ако кредитополучателят не изпълни задълженията си. Тази статия анализира сценарии, диктуващи необходимостта от поръчители и такива, предлагащи възможност за бързи кредити без тяхна намеса.
Ограничен/лош кредит: Кредитополучателите, борещи се с ограничен или лош кредит, може да се нуждаят от поръчител, за да подпомогнат перспективите за одобрение на заем поради повишено възприятие за риск.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика