Тази статия предоставя подробно изследване на различните транспортни методи – земя, въздух и вода – и тяхната пригодност за различни видове стоки и логистични нужди. В областта на логистиката и управлението на веригата за доставки, изборът на правилния метод на транспортиране е критично решение. За наземен транспорт този вид обхваща автомобилен и железопътен транспорт, който е известен със своята гъвкавост, което го прави предпочитан избор за широка гама от продукти. Потребителските стоки, насипните материали и местните доставки намират наземния транспорт за много практичен. Предимствата включват рентабилност за къси до средни разстояния, надеждност за чувствителни към времето доставки и достъп до градски и отдалечени райони. Ограниченията обаче включват ограничен капацитет в сравнение с други видове транспорт и податливост на задръствания по пътищата и закъснения, свързани с времето.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика