Това са меки умения, които, ако ги нямат, могат да бъдат обучени и усъвършенствани за по-добро въздействие чрез начина за вдъхновение и мотивация на екипите. Според проучване на Gartner Group автентичността е най-ценният атрибут на лидера.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика