Двата основни материала, използвани в строителството (заедно с други свързани материали като пластмаса, дърво и камък), са цимент и стомана. И двата материала са се появили преди хиляди години, но са се развили значително, за да отговорят на нуждите на съвременните строителни проекти. Стоманата е най-широко използваният строителен материал в света и е най-разпространеният вид за изграждане на пътища, мостове, небостъргачи и други конструкции. Стоманата се произвежда чрез комбиниране на определени елементи, за да се образува сплав, след което сплавта се нагрява, докато достигне точката си на топене. След това топлият метал се излива във форми, където се охлажда и втвърдява. На пръв поглед строителният материал изглежда проста структура. Когато обаче се вгледате по-внимателно, той представлява сложна композиция, състояща се от множество отделни части. Това важи за повечето строителни материали, които използвате в ежедневието си.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика