Глобал Фасилити Сървисис ООД - компания за фасилити мениджмънт услуги. Професионално управление и поддръжка на сграден фонд – почистване, безопасност и охрана, сградни инсталации, автоматизирани системи за управление на сгради, ОВК, паркинг системи, пожарна безопасност.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика