С развитието на технологиите се достига до появата на нов източник на светлина - LED осветлението. LED технологията се състои от малки кристали, през които протича електрически ток, а част от неговата енергия се преобразува в светлина. Консумацията на една LED лампа в син цвят е 1W и се равнява на 15W обикновена електрическа крушка с нажежаема жичка. Съществуват различни варианти на LED осветлението, например кристалите могат да бъдат разположени върху тънки и дискретни ленти, в луминесцентни тръби дори под формата на електрическа крушка, която на пръв поглед изглежда обикновена.
Светлинната ефективност на LED лампите е най-голяма от всички светлинни източници, тя е между 50 и 100 lm/W, а нагряването е минимално.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика