Един от основателите на маркетинга - Филип Котлър, през 1984 г. определя маркетинга като «социален процес, чрез който отделните индивиди и...

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика